Ongekende schoonheid, eindeloos ontdekken, diepe verwondering. Dat is wat de natuur ons biedt en wat ik er in zie en ervaar. Nooit weet je alles. Steeds wordt je verrast.

Al op jonge leeftijd ging  ik met mijn opa op zoek naar het wild op de Veluwe . Daar is de basis voor een wel inmiddels  uit de hand gelopen hobby  wel gelegd.

Op latere leeftijd   had ik de behoefte om de schoonheid van de natuur vast te leggen en zo ook iets van de verwondering daarover aan anderen over te dragen. Ik ben er van overtuigd dat het in beeld brengen hiervan een belangrijk middel is om draagvlak te verkrijgen voor het behoud en beheer van natuur.

De kennis van het terrein en de wetenschap ‘hoe de hazen lopen’ zijn een belangrijke basis voor goede foto’s. Mijn werkgebied ‘de Noord West Veluwe' is sterk afwisselend. ,Van  oude loofbossen en statige landgoederen tot en met gortdroog stuifzandgebied. Die afwisseling zorgt voor een grote diversiteit aan soorten en landschappen waarin ik nog lang niet uit gefotografeerd ben! Een groot deel van mijn foto’s is daar dan ook gemaakt. Vaak worden mijn foto’s gebruikt voor  allerlei publicaties.

Op deze site kan ik slechts een impressie geven van mijn foto’s. Inmiddels heb ik een enorm archief opgebouwd met beelden in allerlei genres. Bent u geïnteresseerd in een bepaalde foto of wilt u meer zien? Neem vrijblijvend contact met mij op. 

Vriendelijke groet  Wilco van Munster